Ontdek de Overijsselse Vecht eens per schip

 

De oorsprongen van de rivier de Vecht zijn te vinden aan de andere kant van de Duitse grens. In de omgeving van graafschap (Schloss) Bentheim kun je bij een stroompje het bordje “Vechte” tegenkomen. Iets verderop stroomafwaarts, bij Neuenhaus, is dit beekje een heuse rivier aan het worden; van veel kanten wordt erop afgewaterd. Vooral als het geruime tijd heeft geregend gaan er door de Vecht onvoorstelbare hoeveelheden water richting de IJssel en het Zwarte Water bij Zwolle. De Vecht is 167 kilometer lang, waarvan 60 kilometer in Nederland, en een 35 km . is bevaarbaar. Maar kwaliteit en idylle heeft niks te maken met lengte, toch?

De rivier slingert door het Vechtdal en dat is juist haar charme; steeds weer ontdek je meer variatie in landschap, de uiterwaarden als retentiegebied, zomaar een kasteel aan de kant (kasteel Rechteren) bij Dalfsen, het coulisselandschap, drinkende Galloway koeien tot de borst in het water, de rijke vogelstand. Zelfs de ijsvogel heeft er zijn vaste stekkies.

Langs de oevers van de Vecht groeien bijzondere planten, o.a. Steen- en Zwolse anjers en Bergnachtorchis, de zeldzame Langbladige Ereprijs en ook Kievitsbloemen zijn er te vinden in de uiterwaarden. Op een aantal plaatsen zijn vistrappen gerealiseerd zodat de vissen, en dat zijn nogal wat soorten, stroomop kunnen zwemmen naar hun paaiplaatsen. Een kijkje waard.

In de Vecht zijn op 7 plaatsen klepstuwen gebouwd om het water beheersbaar te houden, vanaf Zwolle stroomopwaarts zijn twee sluizen voor de pleziervaart in gebruik, nl. Vechterweerd (bij Dalfsen) en Vilsteren (bij Ommen). Het zijn nostalgische handbediende sluizen, waar een achttal boten tegelijk in geschut kunnen worden. Gemiddeld passeren per vaarseizoen een kleine 1000 schepen de sluis Vechterweerd.

 

Het Vechtdal is al vanouds bekend om het toerisme, de vele fietspaden en wandelroutes, de vele campings , maar ook het Pieterpad loopt erdoorheen. Ook de landelijke fietsroute LF16 volgt de Vecht van monding tot bron.

Maar bij watersportminnend Nederland is de rivier de Vecht wat ondergeschoven. Niet zo verwonderlijk, want de betreffende ANWB waterkaart houdt gewoon op bij Zwolle/Vechterweerd, terwijl er juist nog zoveel moois komt. Natuurlijk staat summiere informatie ook in de Almanak aan boord, maar die sla je niet zomaar open bij het woordje Vecht immers.

 

Om de Vecht beheersbaar, mooier en bevaarbaar te houden wordt op dit moment flink samengewerkt aan verbeteringen van de beide sluizen, de aanpak Vechtoevers zodat de rivier haar natuurlijke loop terug kan nemen.

De nieuwe passantenhaven in Dalfsen is gerealiseerd en in Ommen, als eindpunt van uw reis, liggen de plannen klaar om het watertoerisme optimaal te kunnen opvangen. Te denken valt aan realiseren overnachtingsteigers langs de oevers, uitbreiding ligplaatsten aan drijvende steigers bij het centrum, meer sanitaire voorzieningen, meer ruimte en mogelijkheden.

Het stadje Ommen doet prima mee in de top van Nederland v.w.b. toerisme en overnachtingen. In het zomer (dus ook vaar)seizoen is het in Ommen gezellig druk, eenderde van de oppervlakte bestaat uit bos- en natuurgebied, visstekken bij de vleet, markante plekjes en vooral rust is er volop in de regio.
Afmeren kan bij het centrum en veel is op loopafstand. Doe zoals voorgaande generaties ook al deden:

 

Zet je vouwfiets(en) op het dek en kom de Vecht en Sallandse omgeving ontdekken. Het is de moeite waard!

                                    *-*-*

Joh. Buiten, 2009
Lid WSV de Vechtstreek
Artikel voor het blad: Varen

terug

 

Ommen aan de Vecht...